Tanulóknak

Tisztelt Látogató!

Az "Út a szakmaválasztáshoz" című kiemelt projekt célja, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, elsősorban roma tanulókat mentori szolgáltatásokkal és pályaorientációval segítse a piacképes szakmaválasztásban, valamint tanulmányi átlageredményüktől függő tanulói ösztöndíjjal motiválja őket az általános iskola befejezésére és a továbbtanulásra.

A diákok az alábbiak szerint jelentkezhetnek a programba:
ki kell tölteni a Regisztráció menü, Tanulóknak pontjában elérhető online pályázati adatlapot, majd kinyomtatva, aláírva a szükséges igazoló dokumentumokkal együtt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére eljuttatni.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a pályázati dokumentációt a mentorjelölt dokumentációjával egyidejűleg, egy borítékban szükséges benyújtani.

A pályázati dokumentumokat az alábbi címre szükséges eljuttatni:
Cím: Nemzetgazdasági Minisztérium, 1089 Budapest, Baross utca 133.

A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001, "Út a szakmaválasztáshoz"