Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

www.tehetsegmentor.hu

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, mint köztestületi formában működő gazdasági önkormányzatnak, elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és az általános gazdasági érdekképviselet. A kamara ezért szükségesnek tartja, hogy minél szélesebb körű vélemény-nyilvánítási lehetőséget kapjon a gazdasági jogalkotásban, ezáltal együttműködhessen a helyi gazdaság fejlődésének erősítésében, valamint a főváros és a kerületek ipar- és kereskedelempolitikájának kialakításában. Érdekérvényesítő tevékenysége kétirányú: a tagok érdekei szerint jár el a közigazgatással való együttműködés során, továbbá saját tagjai között is végez érdekegyeztetést. A hangsúly a kölcsönös párbeszédre helyeződik.

Eredményes kormányzás a civil érdekképviseletekkel való együttműködés nélkül ma már nem valósítható meg, ezért a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kormánnyal és az önkormányzatokkal való kapcsolattartás során elemzéseket készít, javaslatokat dolgoz ki, véleményez, tájékoztatást ad. A lokális gazdaság fejlődésének elősegítése és a helyi vállalkozások általános érdekeinek képviselete érdekében kiemelkedően fontos Budapest Főváros Önkormányzatával és a kerületi önkormányzatokkal való szakmai kapcsolattartás.

A kamara és az önkormányzatok együttműködésének két fő színtere a döntés-előkészítésben való részvétel, illetve a közszolgáltatások fejlesztésében és ellátásában való szerepvállalás. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb hivatásának tartja, hogy önkormányzati elven alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, óvja az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, ellássa a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítését.

Kamaránk gyors, naprakész működéssel vesz részt a gazdaságot érintő jogszabályalkotásban, a hosszú távú gazdaságfejlesztési programok kialakításában és végrehajtásában, illetve a fővárosi területfejlesztésben. Prioritásként kezeli a gazdaság valamennyi szereplőjét érintő, általános érvényű kérdéseket. Magatartásában meghatározó a vállalkozók érdekében történő kiállás, szükség esetén jogszabály-módosítás kezdeményezése.

A projekthez kapcsolódó főbb szakmai feladatai: