Hírek, felhívások

A TÁMOP 2.2.7. A-13/1 számú kiemelt projekt a munkanélküliségi spirál megszakítása érdekében ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentését, továbbtanulási szándékának erősítését, a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzését tűzte ki célul.
tovább >>
A TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú "Út a szakmaválasztáshoz" című kiemelt projekt Ügyfélszolgálati rendje megváltozott!
tovább >>
A TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú "Út a szakmaválasztáshoz" című kiemelt projekt Tanulói pályázata és Mentori ajánlattételi határideje 2015. február 15-én 24:00-kor lezárul.
tovább >>
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a Kormány 320/2014 (XII. 13.) Kormány rendelete alapján, 2014. december 31-vel megszűnik. A megszűnő hivatal feladatköreit a Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át.
tovább >>
A TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú "Út a szakmaválasztáshoz" kiemelt projekt Mentori megbízási szerződésben meghatározott teljesítést alátámasztó dokumentumok egyszerűsödnek.
tovább >>