Üdvözöljük weboldalunkon!

                                                                                                                                                               

 

 

A TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 "Út a szakmaválasztáshoz" című kiemelt projekt lezárult

 

A TÁMOP 2.2.7. A-13/1 "Út a szakmaválasztáshoz" című kiemelt projekt 2013. október 15. és 2015. december 15. közötti időszakban valósult meg öt konzorciumi partner - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), majd 2015. január 1-től Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Országos Roma Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat, Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány együttműködésében.

 

A projekt 5.991.412.000 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-négyszáztizenkettőezer forint támogatási összegből valósult meg.

 

A projekt a munkanélküliségi spirál megszakítása érdekében ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentését, továbbtanulási szándékának erősítését, a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzését tűzte ki célul. A projekt közvetlen célja az volt, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak tovább, és ennek eredményeként valós munkaerő-piaci relevanciával bíró, versenyképes szakképesítést szerezzenek. Ennek támogatása érdekében a program két fő irányvonala az ösztöndíj, valamint az egyénre szabottan kialakított, a tanuló képességeit szem előtt tartó és támogató, elsősorban az egyéni és a csoportos fejlesztő foglalkozások során megvalósuló mentorálásból állt. A program további sajátossága az, hogy a diák közvetlen környezetét igyekezett bevonni. A koordinátori hálózat kialakításával és működtetésével hatást gyakorolt a családi háttér szemléletére, hangsúlyozta és erősítette a szülők és az iskola közötti hatékony együttműködés kialakításának fontosságát. Kiemelendő a tanulmányi előmenetel szempontjából hangsúlyos szerepet betöltő mentor tanárok (mentori hálózat) szerepe, akiknek a munkáját - a szakmai színvonal érdekében - tananyagok, képzések, szupervíziós foglakozások segítették. Tevékenységük minőségi elvégzéséhez módszertanilag és szakmailag megalapozott dokumentációs rendszer került kialakításra.

 

A programban részt vett és ösztöndíj támogatásban részesült 5424 tanuló (akik közül a szakképző iskolába felvételt nyert, vagy jelentkezett 3807 fő) munkáját 1764 mentor segítette.

 

A program a kitűzött célok és elérni kívánt mutató számok tükrében sikerrel zárult.